Sinds ruim twee jaar ben ik binnen de KNHS ook verantwoordelijk voor Public Affairs en paardenwelzijn. Ook heb ik zitting in meerdere (paarden) welzijnscommissies, namelijk die van de Sectorraad Paarden, de commissie Publieke opinie en de welzijnscommissie van de KNMvD Cluster Paard. Ook ben ik al paardendierenarts lid van de working group Horse welfare van de Europese dierenartsenvereniging FEEVA. Wat is paardenwelzijn eigenlijk? Het is een containerbegrip, dat eigenlijk betekent dat je kennis moet hebben over wat een paard nodig heeft en dat je kunt zien of het paard zich prettig voelt. Ik vind dat we binnen de paardensector heel veel goed doen wat paardenwelzijn aangaat. Maar we zien ook dat dingen niet goed gaan. We moeten ons hoofd niet in het zand steken en vooral open staan voor nieuwe inzichten. De instructeur heeft een belangrijke positie binnen de paardensector, omdat alle ruiters instructie krijgen. Als instructeur leer je ruiters (beter)paardrijden, maar je kunt ook kennis bij brengen over wat het paard laat zien aan subtiele signalen en over wat er om het paard heen gebeurt. Het interpreteren van het gedrag van het paard en kennis over hoe paarden leren of wat ze nodig hebben is hierin heel belangrijk. Ik hoop jullie te inspireren met interessante artikelen en blogs! Ook ben ik bereikbaar voor vragen en opmerking die het paardenwelzijn aangaat