Instructie is essentieel voor de paardensport en het welzijn van ruiter en paard in het algemeen en het voortbestaan ervan. Instructie is – evenals zoveel taken in het onderwijs – een vak. Het vereist vakmanschap in brede zin. Instructeurs hebben eveneens een taak bij de veiligheid van paard en ruiter én een taak om buitenstaanders voor te lichten. De maatschappij van nu oordeelt soms zonder kennis kritisch over huisvesten, verzorgen en het berijden van paarden en pony’s. Instructeurs weten wat een verantwoorde omgang met het paard is en kunnen het welzijn ervan garanderen.

Juist in deze tijd is er behoefte om kennis en kunde uit te wisselen en vragen met elkaar te delen, maar ook om zich met elkaar te verenigen en de krachten te bundelen. De KNHS heeft het initiatief genomen om de Beroepsgroep Hippische Instructeurs op te richten voor alle gediplomeerde Hippische Instructeurs in Nederland.

Ben jij Hippisch Instructeur, lid van de KNHS en je geeft (privé) lessen dan kun je hier terecht. De aangesloten instructeurs van de Beroepsgroep Hippische Instructeurs vormen een community. Doel van de community is belangenbehartiging, kennisdeling, kwaliteitsverhoging en dienstverlening.

De Beroepsgroep Hippische Instructeurs verbindt instructeurs en biedt advies door een panel van aangesloten adviseurs en experts. In dit panel staan de KNHS voor de sport en de FNRS als brancheorganisatie voor de hippische belangen in de sector en de overheid. Juridisch adviseur Britt Loeffen kan je bijstaan in juridische vraagstukken. Voor welzijnsvragen en advies hierover is Fenna Westerduin beschikbaar en mental coach Sanne Beijerman kan je helpen met hoe om te gaan met alle spanningen rondom de huidige situatie.

Advocaat mr. Britt Loeffen: “Het instructeurs vak kent ook juridische aspecten. Denk bijvoorbeeld aan de risico’s welke een instructeur loopt als hij lesklanten bij hem op locatie laat komen? En wat als hij paarden ter beschikking stelt aan zijn lesklanten? Welke rechten (en plichten) heeft de instructeur bij ziekte? Vragen die in deze tijd van het Corona virus eens te meer spelen bij instructeurs. Sportactiviteiten zijn aan banden gelegd, maar er geldt een uitzondering voor paarden als het gaat om de noodzakelijke verzorging. Hoe deze uitzondering precies gelezen moet worden en welke ‘marge’ dat geeft aan instructeurs om nog enkele lessen te verzorgen, dat is niet tot in detail beschreven.

Dit soort vragen spelen voor iedere instructeur, ongeacht de discipline of het niveau waarop hij werkzaam is. De Beroepsgroep Hippische Instructeurs kan jou als instructeur hierbij helpen.” Britt Loeffen voorziet de Beroepsgroep van juridisch advies. Heb je vragen, leg deze dan aan de Beroepsgroep voor.